Пречиствателни станции

Пречиствателни станции – каломаслоуловители и мазнинозадържатели

Пречиствателни станцииПредлагаме доставка, монтаж и ремонт на пречиствателни станции,чиято основна функция е да преработват отпадните води от източниците на замърсяване. Пречистването е процес, включващ предварително механично почистване; биологично пречистване чрез активна утайка и вторично утаяване.

Пречиствателните станции са отлично решение за преработка на отпадни води от фамилни къщи, хотели, вилни селища, промишлени предприятия и вили.

Пречистването на отпадни води при автомивки, бензиностанции и подземни гаражи от нефтопродукти се осъществява посредством каломаслоуловители, които ние ви предлагаме за доставка и монтаж в зависимост от степента на замърсяване.

За отделяне на биологичните мазнини от отпадните води на хранително-вкусовата промишленост; заведенията за бързо хранене и ресторанти предлагаме мазнинозадържатели.

В сферата на пречиствателните станции ЕРГО ДИЗАЙН ЕООД предлага гаранционно обслужване и поддържане на пречиствателните съоръжения под формата на годишен абонамент, гарантиращ правилната експлоатация и ефективността им.